Unge som ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til orienteringsløb kan optages i Talent Center Syd Vejle (TC-Syd,Vejle), når de er fyldt 15 år.

TC Syd Vejle er en del af DOF's elitesatsning, og arbejdet i talentcentrene koordineres overordnet af DOF's eliteområde. Arbejdet i Sydkredsens talentcenter ledes overordnet af en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende klubber. I det daglige ledes arbejdet af talentcenterets trænere.

I 2013 indgik DOF et samarbejde med Elite Vejle, og TC Syd skiftede navn til det nuværende navn: TC Syd, Vejle.

Trænere: Pernille Buch og Anette Lind

Formålet er, at

  • skabe et inspirerende og motiverende træningsmiljø for de bedste ungdomsløbere (15-23 år) i de deltagende klubber.
  • give et træningstilbud på et højt o-teknisk niveau
  • give en kvalificeret vejledning og rådgivning om fysisk træning, kost, skadesforebyggelse, skadesbehandling, doping m.m.
  • udvikle og træne den mentale side i forbindelse med orienteringsløb
  • motivere ungdomsløberne til fortsat elitesatsning og i den forbindelse give vejledning og råd i forhold til det at strukturere en dagligdag med skolegang, studier, arbejde og målrettet træning.

Klubberne skal bakke aktivt op om deres løbere i TC-syd,Vejle, blandt andet ved at stille med et medlem til styregruppen.

Læs mere på Sydkredsens hjemmeside.

OK Melfar´s styregruppemedlem i TC Syd, Vejle er: Terkel Gydesen 

   
nationalcprassociation.com