Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:


Sort
Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper.
Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.
 

Grøn
Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem. 
 

Gul
Gult betyder mere eller mindre åbent - det vil sige, at man kan kigge hen over eventuel bevoksning. Er der hvide prikker i det gule, er der spredt bevoksning.
 

Blå
Blå betyder vand - grøfter, brønde, søer osv. Moser kan man ofte passere - med våde fødder.
Hvis en mose eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om. 
 

Brun
Landskabet - huller, skrænter, højdekurver.
Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at at orientere efter.
 

 2017 Signaturer

Ny ISOM2017 norm

Der er pr. 01.01.2018 trådt en ny kortnorm for fod-o i kraft.
Herunder er en opsummering af ændringerne:

2018 Signatur ISOM2017

 

Postdefinitioner

2017 Postdef

  

På kortet finder du som regel en oversigt over posterne sammen med deres definitioner; her anvendes de såkaldte IOC-symboler.

I starten skal du ikke bekymre dig om at lære alle disse symboler!


Når du bliver mere rutineret, kan det være en stor hjælp at vide mere præcist, hvordan posten er placeret.


På eksemplet til venstre kan man se at:

  • Post 1 har kontrolnummeret 76, og at den er placeret, hvor en vej og en sti forgrener sig.
  • Post 2 med kontrolnummer 40 er en punkthøj med posten placeret på toppen.
  • Post 6 (kontrolnummer 62) ligger, hvor en grøft og en vej krydser hinanden.
  • Post 3 (kontrolnummer 73) er den nordligste af flere skrænter indenfor postcirklen, og posten ligger ved skræntens vestlige ende.
 

 

   
nationalcprassociation.com