Lars’ ansvarsområde handler om sikkerhed. Der skal være planer for alt det, vi ikke håber sker. Som eksempel nævner han overvejelser om, hvordan skadede løbere skal fragtes gennem byen midt under konkurrencerne.

Og i forhold til langt alvorligere krisesituationer, hvem skal tage beslutningerne, når det spidser til? Hvem har bemyndigelse til hvad? Hvem koordinerer med myndighederne? Det er alle den slags overvejelser Lars skal beskrive i adskillige scenarier. Planerne skal ligge klar og tilgængelige.

Lars: ”Man kan sige, vi laver en slags forsikring. Det vil først vise sig, om mit område virker, hvis der er brug for det. Hvis der opstår en krise, og alt bare glider, så er vores forarbejde gjort godt nok”.

Han forudser, at der vil blive et kæmpe behov for hjælpere, der vil være vagter. Det gælder både til trafik og parkering, men i høj grad også i forhold til løbernes og fodgængeres sikkerhed. Der bliver brug for vagter, der kan stå klar ved porte i gågaderne og varsko uopmærksomme fodgængere om en pludselig løber omkring et hjørne. Desuden skal der bruges rigtig mange folk til at holde øje med posterne, så vi ikke risikerer, at der bliver flyttet på dem.
En af Lars’ opgaver er at beskrive, hvilke beføjelser de forskellige vagter har.

Der er rigtig meget hemmelighedskræmmeri omkring planlægningen af WOC22, så ingen løbere risikerer at få fordele, andre ikke har.
Derfor vil Lars også kun oplyse nogle af sine opgaver:

Safety manager har ansvaret for følgende hovedfunktioner:
- Sikkerhed.
- Beredskabskontor.
- Førstehjælpsberedskab (Medical).
- Sikkerhedsplan, udarbejdelse af risikovurdering og beredskabsplan.
- Sikre at Sikkerhedsplanen forankres i stævneledelsen og implementeres i stævnet.
- På løbsdagene gennemgå arenaerne og områder som er omfattet af Sikkerhedsplanen.
- På løbsdagene bemande Beredskabskontoret med én person som har radiokontakt med centrale funktioner i stævnet på radionet.
- Kriseledelse i tilfælde af storulykke.
- Ansvarlig for sikkerhed og beredskabsmæssige forhold på arena og løbsområde.
- Ansvarlig for kontakten til myndighederne i alle sikkerheds- og beredskabsmæssige spørgsmål under afvikling.
- Konferere med Event director competition i kritiske situationer.

Se mere om World Orienteering Championships 26-30 juni 2022.

 

 WOC2022 logo forlb

 

   

WOC2022 logo forlb

nationalcprassociation.com