Udvalg  Opgave Kontaktperson fra bestyrelsen  Udvalgsmedlemmer
Ungdomsudvalget Tilrettelægge og koordinere ungdomstræning Søren Mikkelsen

Peter Knudsen
Marianne Skousen
Thomas Gabs
Joan Jensen
Morten Knudsen

Kortudvalget Tilrettelægge og koordinere korttegning/revidering Søren Mikkelsen Gert Pedersen
Træningsudvalget Tilrettelæggelse af træningsløb sammen med FROS (sommer).
Deltage i møde vedr. vintertræning i trekantklubberne og
koordinere/uddelegere banelægningsopgaverne
Helle Sørensen

Lotte & Malte Jensen
John Hansen
Gert Pedersen
Jonas & Laurids Egdal
Uffe Sudergaard

Eventudvalget

Planlægge og koordinere årets faste sociale aktiviteter, såsom påsketur,
(klubmesterskab), årlig grillaften/sommertur, forplejning til divisionsmatcher
og klubhygge

Joan Søgaard Jensen

Henriette Mikkelsen
Mette Lindahl
Steina Madsen

Tøjudvalget Indhentning af tilbud, når der er brug for det og koordinering hos medlemmerne Lotte M. Jensen

Helle Sørensen
Dorte Damsgaard
Joan Søgaard Jensen

Julemandsrace-udvalget Planlægge og koordinere julemandsrace i Middelfart by i december Søren Mikkelsen

Børge Iwersen
Uffe Sudergaard

Fynsk Sprint Cup-udvalg  Deltage i styregruppemøder i FSC-organisationen og uddelegere opgaver vedr. FSC Helle Sørensen  
Skovkontakt Middelfart kommune Deltage i møder med kommunen vedr. skovadgang.
Søge skov tilladelser til løb.
Søren Mikkelsen

Peter Knudsen
Gert Pedersen

OK Melfar’s støtteforening Tjene penge til klubben via ”arbejdstilbud” som klubben får tilbudt og hvor vi så skal stille et antal personer til f.eks at servere til en fest eller vaske op   Ole Møller
Stævneudvalget

Iværksætte opbygning af ”stævneteam”, sørge for at få opgaver uddelegeret.
Revidering/vedligeholdelse af stævnedrejebog.

Helle Sørensen  

 

Årets øvrige opgaver

Arrangement Kontaktperson
Find-vej-i dagen  Joan Søgaard Jensen
Naturens dag Søren Mikkelsen

 

   
nationalcprassociation.com