Udvalg  Opgave Kontaktperson fra bestyrelsen  Udvalgsmedlemmer
Ungdomsudvalget Tilrettelægge og koordinere ungdomstræning Søren Mikkelsen

Peter Knudsen
Marianne Skousen
Thomas Gabs
Joan Jensen
Morten Knudsen

Kortudvalget Tilrettelægge og koordinere korttegning/revidering Jesper Madsen

Gert Pedersen
Uffe Sudergaard

Træningsudvalget

Tilrettelæggelse af træningsløb sammen med FROS (sommer).
Deltage i møde vedr. vintertræning i trekantklubberne og koordinere/uddelegere banelægningsop-gaverne

Jesper Madsen/Jonas Egdal

Lotte & Malte Jensen
John Hansen
Gert Pedersen
Jonas & Laurids Egdal
Uffe Sudergaard
Jonas & Laurids Egdal
Helle Sørensen
Kristin Helgeland
Esben Blicher

Eventudvalget

Planlægge og koordinere årets faste sociale aktiviteter,
såsom påsketur, (klubmesterskab), årlig grillaften/
sommertur, forplejning til divisionsmatcher og klubhygge

Inger Andreasen

Mette Lindahl
Steinunn Madsen

Henriette Mikkelsen (ad hoc)

Tøjudvalget Indhentning af tilbud, når der er brug for det og koordinering hos medlemmerne Kristin Helgeland

Helle Sørensen
Dorte Damsgaard
Joan Søgaard Jensen

Julemandsrace-udvalget Planlægge og koordinere julemandsrace i Middelfart by i december Søren Mikkelsen

Peter Knudsen
Uffe Sudergaard
Terkel Gydesen

Fynsk Sprint Cup-udvalg  Deltage i styregruppemøder i FSC-organisationen og uddelegere opgaver vedr. FSC Helle Sørensen  Jesper Madsen
Skovkontakt Middelfart kommune Deltage i møder med kommunen vedr. skovadgang.
Søge skov tilladelser til løb.
Søren Mikkelsen

Jesper Madsen

Stævneudvalget

Iværksætte opbygning af ”stævneteam”, sørge for at få opgaver uddelegeret.
Revidering/vedligeholdelse af stævnedrejebog.

Helle Sørensen  
Kommunikationsudvalget  Koordinere brug af diverse medier i klubben, så information
er let tilgængelig og rettidig
Helle Sørensen

Lotte Jensen (hjemmeside)

Joan Jensen (facebook)

Stig Hansen
(hjemmeside)

Kasper Jensen
(O-service og          hjemmeside)

 

 

Årets øvrige opgaver

Arrangement Kontaktperson
Find-vej-i dagen  Joan Søgaard Jensen
Naturens dag Søren Mikkelsen
   

WOC2020 logo Desktop

nationalcprassociation.com